szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

W związku z zawieszeniem zajęć na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) aplikacji Microsoft Office 365 Teams,
b) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
•dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•materiałów opracowanych przez wydawnictwa i nauczycieli.
Obowiązkiem ucznia będzie udział we wszystkich zajęciach lekcyjnych, zalogować się do aplikacji Microsoft Office 365 Teams oraz podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. Nieobecność ucznia na zdalnych zajęciach edukacyjnych jest usprawiedliwiana przez rodzica, na zasadach ustalonych przez wychowawcę na początku roku szkolnego.
Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
Informuję, że wychowawcy już we wrześniu zebrali informacje o uczniach, którzy nie mają komputerów i dostępu do Internetu. Uczniom tym, w dniu dzisiejszym rozpoczęto wydawanie sprzętu na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach. Na lekcjach uczniowie zostali zapoznani ze sposobami logowania się do aplikacji Microsoft 365 Teams.
Od 26 października zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum będą się odbywać w szkole, pozostałe zajęcia w formie zdalnej. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący pracownikami młodocianymi, cały czas realizują zajęcia praktyczne u pracodawców.
Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.: dziennik elektroniczny oraz na zasadach ustalonych przez wychowawców z rodzicami.
Zapraszam również do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dziennik elektroniczny.
Postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

Wszelkie informacje o zmianach będą przekazane Państwu i Wam Drodzy Uczniowie systematycznie, poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową Szkoły.

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Od poniedziałku zgodnie z decyzją premiera RP szkoła będzie prowadzić naukę w trybie zdalnym. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami lekcje będą prowadzone za pośrednictwem Microsoft Teams. Więcej informacji zostanie przekazanych w terminie późniejszym.
 
Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

 

Linia będzie uruchomiana od 26.10.2020r.

Rozkład

l.p.

Przystanki

Wyjazd

Przyjazd

1.       

Łowisko II (przestanek na początku Łowiska od Woli Żarzyckiej

7:20

8:05

14:46

15:26

2.       

Łowisko Szkoła

7:22

8:07

14:44

15:24

3.       

Łowisko I

7:24

8:09

14:42

15:22

4.       

Górno ul. Centralna Wieś

7:30

8:15

14:36

15:16

5.       

Górno ul.Centralna O.Zdrowia

7:32

8:17

14:34

15:14

6.       

Górno ulCentralna Pawilon

7:33

8:18

14:33

15:13

7.       

Wólka Sokołowska Szkoła

7:36

8:21

14.30

15:10

8.       

Wólka Sokołowska Wieś

7:38

8:23

14:28

15:08

9.       

Wólka Sokołowska Cmentarz

7:40

8:25

14:26

15:06

10.   

Sokołów Małopolski ul.Lubelska

7:46

8:31

14:20

15:00

   

Przyjazd

Wyjazd

 

Cena biletu jednorazowego z Łowiska do Sokołowa Młp. – 6,00 zł

Cena biletu jednorazowego z Górna do Sokołowa Młp. – 5,00 zł

Cena biletu miesięcznego z Łowiska do Sokołowa Młp. – 90,00 zł

Cena biletu miesięcznego z Górna do Sokołowa Młp. – 75,00 zł

bukiet wrzeosyZ okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsze życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności i pełnej satysfakcji

z pełnionej misji edukacji 

 

składa 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. 

Antoni Kula 

 

 

Życzenia Starosty Rzeszowskiego POBIERZ 

Logo OIKW miesiącu wrześniu w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim został przeprowadzony cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, w których udział wzięło łącznie 50 uczniów z klas I i II Liceum. Spotkania zostały zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu pt.” Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020.

Uchwałą Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w dniu 27.09.2020 rozpoczęła swoją działalność Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim. Świętowanie tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Prucnal. Uroczystość uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych Jednostek Strzeleckich z Rzeszowa, Leżajska, Lubaczowa, Zamościa, Łańcuta oraz OSP w Sokołowie i miejscowych szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Mazurów.

IMG 1644W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Staż zawodowy finansowany był z programu Erasmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl