szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

kiermasz piernii 2W dniu 11 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „POTYCZKI LOGICZNE”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

kiermasz piernii 1Konkurs składał się z dwóch etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 2aLO w składzie Wiktoria Hudela, Adrianna Nowak, Weronika Jaśkowska, Nikola Budzyń i Bartosz Smotryś. kiermasz piernii 3Wyniki konkursu przedstawiały się następująco: I miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie,
III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie,
V miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.
Nagrody laureatom wręczyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.
Agnieszka Pomykała

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl