szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy” młodzież Liceum Ogólnokształcącego uczestniczy w zajęciach warsztatowych z chemii. Zajęcia przygotowuje i prowadzi mgr inż. Anna Smotryś, pod opieką której uczniowie poznają najważniejsze techniki pracy w laboratorium chemicznym. Podczas zajęć, które już się odbyły, ćwiczono m.in. techniki poprawnego odmierzania objętościowego i wagowego substancji chemicznych, ilościowe ich przenoszenie i pipetowanie, strącanie osadów i chromatografię bibułową.

Wiedza teoretyczna zdobyta na planowych zajęciach lekcyjnych z chemii może, dzięki projektowi, być rozszerzona o metodę nauczania poprzez eksperyment. Dopełnieniem działu nauczania o związkach nieorganicznych były zajęcia, podczas których uczniowie badali zachowanie różnych wskaźników pH w roztworach o różnych odczynach. Zastosowano zarówno typowe chemiczne wskaźniki jak oranż metylowy, fenoloftaleinę, lakmus, błękit bromotymolowy, jak i wskaźniki, które każdy może w domu przygotować sam np. wywar z czerwonej kapusty czy napar z czarnej herbaty.
Dopełnieniem lekcji o tlenkach było eksperymentalne identyfikowanie różnych nieznanych tlenków poprzez badanie ich zachowania wobec wody, zasad i kwasów. Uczniowie ćwiczyli umiejętność realizowania przygotowanej przez nauczyciela pisemnej instrukcji postępowania oraz przeprowadzali doświadczenia z zastosowaniem poznanych zasad bhp. Ćwiczono umiejętności przydatne na maturze tj. poprawne słowne formułowanie spostrzeżeń poczynionych podczas eksperymentu oraz wyciąganie poprawnych wniosków. Wyniki pracy zapisywano w przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy.
Podczas kolejnych zajęć uczniowie samodzielnie projektowali doświadczenia, w których mieli za zadanie otrzymać z dostępnych w pracowni chemicznej odczynników wskazane wodorotlenki. Podczas tych zajęć ćwiczono technikę strącania osadów i zapis przeprowadzonych reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i skróconej. Otrzymane barwne wodorotlenki porównywano z barwną tabelą rozpuszczalności.
Jedną z szybkich i prostych metod na określenie czy badana substancja jest jednoskładnikowa, czy wieloskładnikowa jest chromatografia bibułowa. Uczniowie badali skład barwników spożywczych oraz tuszy stosowanych w flamastrach. Ich zadaniem było dobranie najlepszego rodzaju podłoża (różne rodzaje bibuły) oraz najlepszego eluenta (woda, ocet, spirytus) tak, aby składniki rozdzieliły się jak najlepiej.
Mamy nadzieję, że prowadzone warsztaty z chemii zafascynują młodzież tą dziedziną nauki i wzbudzą pragnienie samodzielnego eksperymentalnego poznawania praw rządzących światem przyrody. Więcej zdjęć w GALERII.


Anna Smotryś

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl