szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

01242019 analiza matematyczna2Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klasy 4B Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej szkoły brali udział w zajęciach z kursu przygotowującego na studia z zakresu analizy matematycznej. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Kurs rozpoczął się i zakończył wyjazdem na Uniwersytet Rzeszowski na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Oba spotkania poprowadził pan dr Piotr Pusz, zaś tematyka wykładów obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu analizy matematycznej, min. pojęcia pierwotne i aksjomaty teorii liczb rzeczywistych, oraz omówienia ich najważniejszych konsekwencji, a także zagadnienia związanie z funkcjami jednej zmiennej rzeczywistej.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą naukową i dydaktyczną uczelni oraz ze specyfiką studiowania. Ponadto uzupełnili posiadaną wiedzę, kształtowali procesy logicznego myślenia, poznali środowisko akademickie i charakterystykę zajęć na wyższej uczelni.
Oprócz dwóch wykładów, dodatkowe zajęcia dla młodzieży w szkole przygotowała i poprowadziła p. Agnieszka Pomykała.
Zajęcia te na pewno pozwolą uczniom utrwalić i uporządkować ich wiedzę przed egzaminem maturalnym z matematyki.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Agnieszka Pomykała

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl