szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

fizyka ucz 4Już trzeci rok z rzędu, dzięki udziałowi Naszej Szkoły w projektach edukacyjnych oraz dobrej współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, udało się zorganizować zajęcia z elektrotechniki i elektroniki na uczelni uniwersyteckiej w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Tym razem na spotkania (5 wyjazdów na przełomie października i grudnia) z fizyką, prowadzone przez pana dr Krzysztofa Kucaba, udała się grupa uczniów z 1 klasy technikum informatycznego.

fizyka ucz 6Zajęcia, w które wliczały się wykłady oraz ćwiczenia w laboratorium fizycznym, odbywały się w nowoczesnym budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzący, dzięki oryginalnemu podejściu do tematyki spotkać wzbudzał u uczniów ciekawość i chęci do odkrywania tajników przyrody i techniki. M. in. wyjaśnił na konkretnych przykładach, jak istotna dla przyszłych studentów kierunków technicznych (w tym oczywiście informatyki) jest znajomość i zrozumienie fizyki i matematyki. Uczestnikom zostały przedstawione w bardzo prosty i przejrzysty sposób, często zobrazowane praktycznymi przykładami, informacje związane z elektroniką i elektrotechniką z punktu widzenia fizyki. fizyka ucz 3Uczniowie również zaznajomili się z metodami obliczania niepewności pomiarowych (odchylenie standardowe, pochodna logarytmiczna) oraz podstawami tworzenia wykresów na podstawie wyników pomiarów i odpowiadającym im niepewnościach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestnicy mogli zweryfikować na ćwiczeniach praktycznych w laboratorium fizycznym. Tam po zapoznaniu się z regulaminem i obowiązującymi zasadami BiHP, przystąpili do pracy w grupach nad przygotowanymi zagadnieniami doświadczalnymi. Ich zadaniem był m.in. pomiar oporu omowego za pomocą mostka Wheatstone’a, wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa metodą kompensacji, czy też pomiar współczynnika załamania za pomocą refraktometru Abbego. fizyka ucz 5Możliwość budowania złożonych obwodów elektrycznych sprawiły niezmierną radość uczniom i początkowa nieśmiałość przerodziła się w twórczą zabawę, która z każdą chwilą zwiększała ciekawość i zainteresowanie realizowanym zadaniem. Po zakończonych badaniach uczestnicy starali się opracować (metodami poznanymi wcześniej na wykładzie) uzyskane wyniki pomiarów eksperymentalnych. W większości przypadków okazało się, że nasi uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem wyśmienicie, czego dowodem było to, że uzyskane przez nich wyniki pokryły się z wynikami tablicowymi.
Ciekawą niespodzianką dla uczestników było odwiedzenie Obserwatorium Astronomicznego, którego siedziba znajduje się na dachu budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć tam m.in. teleskop do obserwacji nieba nocnego, teleskop do obserwacji Słońca, mapę obrotową nieba, a także ogromny refraktor, który zrobił na zwiedzających olbrzymie wrażenie.fizyka ucz 2 Przy okazji uczestnicy zostali zapoznani z astrofizycznymi metodami badawczymi monitoringu środowiska.
Bardzo dziękujemy panu dr Krzysztofowi Kucabowi za niezwykle atrakcyjne zajęcia, które okazały się dla uczestników nowym i niezwykłym doświadczeniem i na długo pozostaną w ich pamięci oraz będą inspiracją do odkrywania świata nauki i techniki.

Tomasz Nowak 

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl